NL

Zoeken

FPC Antwerpen -
Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de afdeling, management van de medewerkers en beheer van processen, middelen en contacten van de afdeling.

FPC Antwerpen -
Als assistent griffie ben je verantwoordelijk voor de dossiers van de patiŽnten. Je rapporteert aan het hoofd griffie, behandelrapportage, sociale dienst & patiŽntenvervoer.

FPC Antwerpen -
Als bewegingsagoog bied je patiŽnten met een complexe psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, in het kader van de zorgprogramma’s en sport- en spelactiviteiten, bewegingsactiviteiten aan gericht op het aanleren van praktische en sociale vaardigheden.

FPC Antwerpen -
Als dramatherapeut organiseer je creatieve sessies, op basis van het medium drama, die bijdragen tot de behandeling van patiŽnten. Je biedt deze activiteiten voornamelijk aan binnen de zorgprogramma's.

FPC Antwerpen -
Als medewerker patiŽntenvervoer, ziekenhuis - en verlofbegeleiding rapporteer je aan het hoofd behandelrapportage, griffie en vervoer.

FPC Antwerpen -
Als psychiater maak je deel uit van de medische staf van de instelling. Je draagt een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie.

FPC Antwerpen -
Samen met jouw collega’s creŽer je een leefklimaat op de afdeling waarbinnen structuur, veiligheid en begeleiding wordt geboden aan patiŽnten met een complexe psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis. Zo draag je bij aan een optimale behandeling, beveiliging en resocialisatie.

Aanmelden

Gebruikersnaam

Paswoord

Aanmelden
Spont. Sollicitatie

Gebruikersnaam/paswoord vergeten?

Gebruikersnaam/paswoord vergeten?

Vul hieronder je e-mailadres in, en we sturen je een mailtje met de login gegevens

Verzenden
Annuleren

Wij verzenden u een email


Afdelingshoofd (m/v)

FPC Antwerpen | | 27 Feb 2017

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden, met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van delict gedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is.

Binnen FPC Antwerpen vormen behandelen en beveiligen één ondeelbaar geheel. Samen met alle medewerkers willen we de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau brengen. De sleutel van ons succes is hierbij de diversiteit in onze profielen en uiteenlopende ervaringen van onze medewerkers.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de afdeling, management van de medewerkers en beheer van processen, middelen en contacten van de afdeling.

Jouw belangrijkste taken zijn:
o Je adviseert, vanuit het eigen werkgebied, het hoofd zorglijn over de tactische en operationele beleidsontwikkeling, levert een bijdrage aan het jaarplan voor de keten en vertaalt het jaarplan naar planvorming op afdelingsniveau;
o Je stuurt de dagelijkse werking van de afdeling aan, staat in voor het beheer van het afdelingsbudget en ziet toe op het duurzaam gebruik van de middelen;
o In samenspraak met afdelingspsycholoog en -psychiater geef je leiding aan het behandelmilieu van de afdeling;
o Je stimuleert, motiveert en coacht de medewerkers vanuit de missie en behandelvisie van FPC Antwerpen;
o Je staat in voor evaluatie-, functionering- en verzuimgesprekken;
o Je neemt deel aan de afdelingsoverschrijdende wachtdienst en neemt wanneer nodig waar voor andere afdelingen.

In FPC Antwerpen wordt gewerkt volgens twee behandelmilieus. Binnen het sociaal-therapeutisch milieu worden patiënten behandeld die als primaire diagnose een persoonlijkheidsstoornis hebben. Het milieu is zo opgebouwd dat er zeer veel contacten met anderen worden aangeboden waarbinnen er ruimte is voor confrontatie, gesprek en overleg.

Binnen het supportief milieu worden patiënten behandeld die als primaire diagnose een mentale beperking of psychose problematiek hebben. De ondersteuning van de individuele patiënt staat centraal. De focus ligt op het oefenen van vaardigheden met het oog op het zo zelfstandig mogelijk leren leven en op het aanvaarden van onveranderbare beperkingen.

Het behandelconcept in FPC Antwerpen bestaat uit drie stadia van behandeling: observatie en oriëntatie, doorgedreven behandeling, rehabilitatie en resocialisatie.Graag in jouw motivatiebrief reeds kenbaar maken binnen welk behandelmilieu en welk stadium van behandeling je graag wenst aan de slag te gaan. Hier wordt in de mate van het mogelijke, naargelang de opstartfase, rekening mee gehouden. Er is weliswaar geen garantie dat er van bij de start kan tegemoet gekomen worden aan jouw voorkeuren.

PROFIEL
o Je hebt een diploma verpleegkundige (bij voorkeur psychiatrisch verpleegkundige);
o Je kan goed met MS Office overweg;
o Je hebt een uitgesproken interesse voor forensische behandeling, en beschik je over een gedegen ervaring in het werken met forensische patiënten met een persoonlijkheidsproblematiek. Dan zijn dat sterke troeven;
o Je schrikt er niet van terug om verantwoordelijkheid te nemen voor de goede werking van de afdeling;
o Je bent besluitvaardig en je denkt in termen van oplossingen;
o Je bent een geboren coach met een sterk en leidinggevend karakter.

AANBOD
o Je komt terecht in een dynamische en gezonde organisatie, waar teamwork centraal staat;
o Je oefent deze boeiende functie voltijds uit in een aangename, moderne werkomgeving;
o We bieden je goede opleidingsmogelijkheden;
o Je krijgt een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen;
o Jouw werkplaats is gevestigd in Antwerpen (Linkeroever).

INTERESSE ?
Vind je je terug in dit profiel? Aarzel dan niet en solliciteer online.
Wens je meer informatie over deze vacature? Contacteer HR via HR@fpcantwerpen.be.
 

Solliciteer
Afdrukken