NL

Zoeken

FPC Antwerpen -
Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de afdeling, management van de medewerkers en beheer van processen, middelen en contacten van de afdeling.

FPC Antwerpen -
Als assistent griffie ben je verantwoordelijk voor de dossiers van de patiŽnten. Je rapporteert aan het hoofd griffie, behandelrapportage, sociale dienst & patiŽntenvervoer.

FPC Antwerpen -
Als bewegingsagoog bied je patiŽnten met een complexe psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, in het kader van de zorgprogramma’s en sport- en spelactiviteiten, bewegingsactiviteiten aan gericht op het aanleren van praktische en sociale vaardigheden.

FPC Antwerpen -
Als dramatherapeut organiseer je creatieve sessies, op basis van het medium drama, die bijdragen tot de behandeling van patiŽnten. Je biedt deze activiteiten voornamelijk aan binnen de zorgprogramma's.

FPC Antwerpen -
Als medewerker patiŽntenvervoer, ziekenhuis - en verlofbegeleiding rapporteer je aan het hoofd behandelrapportage, griffie en vervoer.

FPC Antwerpen -
Als psychiater maak je deel uit van de medische staf van de instelling. Je draagt een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie.

FPC Antwerpen -
Samen met jouw collega’s creŽer je een leefklimaat op de afdeling waarbinnen structuur, veiligheid en begeleiding wordt geboden aan patiŽnten met een complexe psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis. Zo draag je bij aan een optimale behandeling, beveiliging en resocialisatie.

Aanmelden

Gebruikersnaam

Paswoord

Aanmelden
Spont. Sollicitatie

Gebruikersnaam/paswoord vergeten?

Gebruikersnaam/paswoord vergeten?

Vul hieronder je e-mailadres in, en we sturen je een mailtje met de login gegevens

Verzenden
Annuleren

Wij verzenden u een email


Psychiater (m/v)

FPC Antwerpen | | 03 Mar 2017

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden, met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van delict gedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is.

Binnen FPC Antwerpen vormen behandelen en beveiligen één ondeelbaar geheel. Samen met alle medewerkers willen we de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau brengen. De sleutel van ons succes is hierbij de diversiteit in onze profielen en uiteenlopende ervaringen van onze medewerkers.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als psychiater maak je deel uit van de medische staf van de instelling. Je draagt een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie.

Jouw belangrijkste taken zijn:
o Je verricht psychiatrisch-diagnostisch onderzoek bij onze patiënten;
o Je behandelt patiënten binnen het kader van het behandelplan door middel van welomschreven psychiatrische methodieken;
o Je participeert in de medische staf, meer bepaald de vakgroep psychiaters; sectorstafoverleg; multidisciplinaire opname-, voortgangs- en behandelingsbesprekingen; werkgroepen zorgprogramma's; intercollegiale toetsing d.m.v. referaten en patiëntbesprekingen binnen de instelling, regionaal en bij collega-instituten en bij ad-hoc werk- en projectgroepen;
o Je onderhoudt verschillende interne en externe contacten;
o Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van een zorgverleningsbeleid op sector- en kliniekniveau en neemt deel aan het daarvoor georganiseerde overleg;

PROFIEL
o Je hebt een opleiding tot arts en medisch specialistische opleiding tot psychiater behaald;
o Je bent erkend als specialist en staat ingeschreven bij de Orde der Geneesheren;
o Je hebt ervaring en kennis op het gebied van (forensisch) psychiatrische problematiek;
o Je stelt hoge eisen aan tact, inlevingsvermogen en het kunnen luisteren in therapeutische contacten met patiënten en familieleden/relaties;
o Je kan patiënten motiveren en stimuleren;
o Je kan je helder, begrijpelijk en genuanceerd uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, ten behoeve van verschillende in- en externe doelgroepen over complexe behandelinhoudelijke zaken.

AANBOD
o Je hebt instemming inzake het arbeidsregime;
o Je komt terecht in een dynamische en gezonde organisatie, waar teamwork centraal staat;
o Je oefent deze boeiende functie uit in een aangename, moderne werkomgeving;
o We bieden je goede opleidingsmogelijkheden;
o Je krijgt een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen;
o Jouw werkplaats is gevestigd in Antwerpen (Linkeroever).

INTERESSE ?
Vind je je terug in dit profiel? Aarzel dan niet en solliciteer online.
Wens je meer informatie over deze vacature? Contacteer HR via HR@fpcantwerpen.be.
 

Solliciteer
Afdrukken